RONENBERGER Ltd

RONENBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie usługi innowacyjnych robót inżynieryjnych, sanitarnych i wodnokanalizacyjnych”.

W wyniku realizacji projektu spółka wdrożyła nowy proces technologiczny świadczenia innowacyjnej usługi robót inżynieryjnych, sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych. Nowa usługa (1 szt.) stanowi innowację produktową stosowaną w skali świata w okresie do 3 lat. Wdrożenie opisanych we wniosku o dofinansowanie rozwiązań technologicznych zostało umożliwione poprzez zakup 1 sztuki urządzeń budowlanych w postaci inteligentnej koparki gąsienicowej. Dodatkowo wyposażenie koparki w inteligentny system sterowania maszyną umożliwiło wdrożenie innowacji organizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa. Inwestycja została przygotowana w sposób kompleksowy – objęła rozwiązania w obrębie zakupu środków produkcji, wprowadzenie nowego produktu do oferty spółki oraz wzrostu zatrudnienia poprzez utworzenie nowego stanowiska pracy dla operatora maszyn budowlanych. Wynikiem realizacji projektu było także wejście spółki na nowy rynek zbytu w ujęciu terytorialnym – tj. krajowy w miejsce regionalnego.

Wartość projektu: 1 157 184,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 799 680,00  PLN

FCB „RONENBERGER” LTD -TOMASZ RONCZOSZEK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „          Optymalizacja procesów biznesowych w firmie poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.”.

Projekt polega na optymalizacji procesów biznesowych w firmie poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w głównych obszarach jej działalności (tj. świadczenia usług, sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem jakości, planowania i kontroli). W wyniku jego realizacji firma zakupi i wdroży dwa typy innowacyjnych systemów TIK (poziom innowacji: skala kraju i świata do 3 lat dla poszczególnych systemów). Ponadto efektem opisywanej inwestycji będzie wprowadzenie do oferty firmy ulepszonej usługi w zakresie realizacji robót ziemnych (w tym wykopów i warstw nasypowych), wejście na nowy rynek zbytu w ujęciu terytorialny oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 2 osoby (1,5 etatu). Realizacja projektu w sposób kompleksowy wpłynie na elementy optymalizacji zasobów (wzrost efektywności i wydajności ich wykorzystania), wzrost poziomu automatyzacji realizowanych procesów oraz wysoką precyzję świadczenia ulepszonej usługi.

Wartość projektu: 1 363 578,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 498 870,00 PLN