RONENBERGER Ltd

Firm F.C.B. RONENBERGER Ltd istnieje od 15 grudnia 2000 roku, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o nr ewid. 11161/2000/MR. Założycielem i jedynym właścicielem firmy jest mgr Tomasz Ronczoszek.
Na początku działalności przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją wyrobów ceramicznych, jednakże ze względu na sytuację w budownictwie od 2002 roku zmienił się profil działalności przedsiębiorstwa z produkcyjnego na usługowy.
Obecnie podstawowe kierunki działalności przedsiębiorstwa to: roboty ziemne przy budowie autostrad, obwodnic, dróg ekspresowych, krajowych i lokalnych oraz obiektów przemysłowo handlowych wraz z infrastrukturą.
Realizujemy makroniwelacje, prace wyburzeniowo-rozbiórkowe wraz z utylizacją odpadów. Ponadto oferujemy usługi specjalistycznym sprzętem budowlanym oraz sprzedaż surowców : piasku,iłu, nadkładu, humusu, kruszywa oraz mieszanki osuszającej grunt.
Przedsiębiorstwo działa zarówno na rynku regionalnym jak i na terenie całego kraju.
Zakład zlokalizowany jest w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 140, gdzie znajdują się biura przedsiębiorstwa, baza sprzętowo-transportowa, warsztaty naprawcze sprzętu oraz budynki magazynowe.